Güçlü Kadınlar Konferansı’nda Konuşmacıydım

Cehaletin en büyük korkusu kadındır, çünkü "Kadın öğrenirse, çocuklarını da eğitir ve eğer çocuklar gelişirse, doğal olarak, o toplum da gelişir." Ne kadar güzel bir söz değil...